Заявка на карту
Заморозить карту

Моб. приложение:

+7 702 292 15 15

Публичная оферта

Жария оферта

«Royal Club» желісінің Шымкент қ. фитнес-клубында

спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсетуге

ЖАРИЯ ШАРТ

КІРІСПЕ СӨЗ

Осы жария шарт (бұдан әрі – Шарт деп аталады) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387-бабына сәйкес Клуб қызметтерін сатып алғысы келетін тұлғалар тобына бағытталған спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсету жөніндегі ұсыныс (оферта) болып табылады және бір тараптан Сенімхат негізінде әрекет ететін Клуб басқарушысы И.Г. Хатюшина тұлғасында «Royal Clubfitness&SPA» фитнес-клубының (бұдан әрі – Клуб деп аталады) қызметтер көрсету құқықтарын, міндеттері мен шарттарын және екінші тараптан, осы Шартта көзделген тәртіппен шарттың талаптарын қабылдаған қызметтерді тұтынушының (бұдан әрі - Клуб мүшесі немесе Клиент деп аталады) Клуб мүшесінің құқықтары мен міндеттерін белгілейді.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес Шарттың талаптары Клуб мүшесі қызметтерге ақы төлеу немесе/және Қосылудың тіркеу нысанына қол қою сәтінен бастап толық көлемде және сөзсіз қабылдаған болып есептеледі. Шарттың егжей-тегжейлі талаптары Қосылудың тіркеу нысанында көрсетілген және Тіркеу нысанында көрсетілген қызметтерді көрсету мерзімдері ішінде қолданылады.

ЖАРИЯ ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН ҰҒЫМДАР

Клубқа кіру ережелері – Клубтың барлық мүшелері, Клубтың әлеуетті мүшелері, Клуб қонақтары және «RoyalClub» желісінің фитнес-клубтарындағы клиенттердің жүріс-тұрысын оның барлық келушілерінің жаттығу процесі мен демалысы, сондай-ақ фитнес-клубтардың жұмыс істеуі үшін қауіпсіз және жайлы жағдай жасау мақсатында реттейтін үшінші тұлғалар орындауы үшін міндетті ережелер. Клубқа кіру ережелері Жария Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Клиенттердің ережелерді сақтауы қызмет көрсетудің маңызды шарттарының бірі болып табылады. Ережелер түпкілікті емес - Клуб оларды дербес толықтыруға және өзгертуге құқылы.

Клуб картасын белсендіру – Тараптар қызмет көрсетудің басталу күні деп санайтын күн.

Жария шартқа Қосылудың тіркеу нысаны (бұдан әрі мәтін бойынша - Тіркеу нысаны) – Тараптар екі данада (бір данасы Клубта сақтау үшін, басқа данасы Клуб мүшесінде сақтау үшін) қол қойған, Жария шарт бойынша қызметтер көрсетудің егжей-тегжейлі талаптарын қамтитын бекітілген нысандағы қатаң есептілік бланкі. Тіркеу нысанына қол қою және / немесе қызметтерге ақы төлеу арқылы қызметтердің әлеуетті тұтынушысы Шартқа қосылуға өзінің келісімін білдіреді және танысу мен сөзсіз келісімді, сондай-ақ оның шарттарын орындау және клубқа кіру ережелерін сақтау ниетін растайды.

Клуб картасы – Клуб мүшесіне қол қойылған Тіркеу нысаны негізінде берілетін, Клубқа кіру рұқсаты болып табылатын және спорттық-сауықтыру қызметтерінің әртүрлі кешендерін алу құқығын беретін пластикалық сәйкестендіру картасы, бұл ретте Клуб мүшесі өз бетінше және өзінің жұмыс бастылығын, ыңғайын, мүмкіндіктерін ескере отырып, Клубқа келудің уақыты мен жүйелілігін таңдайды. Клуб картасы үшінші тұлғаларға берілмейді, бұл қызмет көрсетудің маңызды шарттарының бірі болып табылады.

Клуб картасын тоқтатып қою (бұдан әрі – «тоқтатып қою») – Клуб мүшесінің өтініші немесе Клубтың тиісті шешімі негізінде спорттық-сауықтыру қызметтерін алуды кейіннен спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсетуге арналған шарттың қолданылу мерзімін «тоқтатып қою» мерзіміне қызметтер көрсету мерзімін ұзарта отырып, уақытша тоқтата тұру, бұл ретте «тоқтатып қою» себептері Жария шартта  (№6 бөлім) көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптардың ешбірімен ескерілмейді. «Клуб картасын тоқтатып қою» спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсетудің қосымша, міндетті шарты болып табылады және Клуб картасының құнына кірмейді, оны қолдану мүмкіндігі тек Клубтың шешімімен анықталады.

Картаны «тоқтатып қою» бойынша өтінішті: Клубтың сату бөлімінде жеке өзі; e-mail хаты арқылы; сату бөлімінің жеке менеджері арқылы ресімдеуге болады.

«Тоқтатып қою» бойынша өтініш «тоқтатып қою» кезеңінен бұрын болуы тиіс. «Тоқтатып қою» ең аз кезеңі күнтізбелік 7 (жеті) күнді құрайды, Клуб мүшесі сене алатын «тоқтатып қою» күндерінің саны Қосылудың тіркеу нысанының шарттарымен, жекелеген жағдайларда Клубтың тиісті шешімімен айқындалады.

«Тоқтатып қоюды» пайдалану кезеңінде барлық төленген қосымша қызметтер ұқсас ұзарту кезеңіне ұзатылуға жатады.

Қонақ сапары – Клуб мүшесінің қонағы немесе Клубтың әлеуетті клиентінің Келу ережелерін сақтай отырып және қонақ сапарының бланкісін толтыру негізінде клубқа бір рет бару мүмкіндігі. Қонақ сапары –спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсетудің қосымша, опциалды  шарты. Қонақ сапары клуб картасының құнына кірмейді, оны қолдану мүмкіндігі тек клубтың маркетингтік міндеттері мен мақсаттарына негізделген шешімімен анықталады.

Кіріспе жаттықтыру – Клуб мүшесін Клубтың бағдарламалары мен жабдықтарына бейімдеуге, қауіпсіздік техникасымен танысуға, қажетті бастапқы дағдылар мен білім алуға бағытталған Клуб мамандарымен шолу-практикалық жеке тренинг.

Топтық жаттығу – Клуб мүшелері үшін Клуб мамандары өткізетін фитнес жаттығуы, форматы мен бағытына байланысты 30-90 минутқа созылады. Топтық жаттығулардың жиілігі кестемен реттеледі.

Жеке жаттығу – Клуб мүшесі үшін Клуб маманы өткізетін фитнес-жаттығу, форматы мен бағытына байланысты ұзақтығы 30-дан 90 минутқа дейін. Топтық жаттығулардың жиілігі Клуб мүшесі мен Клуб маманының келісімдерімен реттеледі. Жеке жаттығу-бұл Клубтың қосымша қызметі.

Спорттық-медициналық тестілеу – Клуб мүшесінің физикалық денсаулығын анықтау және дене шынықтыру форматтары мен жиілігіне қатысты ұсыныстар алу мақсатында Клубтың медициналық маманының кеңесі. Тестілеуді өткізу барысында Клуб мүшесі Клуб маманына өзі бастан өткерген аурулар, хирургиялық араласулар, бар аурулардың созылмалы түрлері, емдеуші дәрігерлерден шектеулердің болуы, медициналық мамандардың есебіндегі жай-күйі туралы ақпаратты хабарлауға тиіс.

Клубтың мобильді қосымшасы – смартфондарға арналған фитнес-клубтың бағдарламалық жасақтамасы, ол арқылы топтық бағдарламаларға жазылу, картаны «тоқтатып қою», Клуб әкімшілігімен кері байланыс, сонымен қатар Клуб мүшелерін Клубтың жаңалықтары мен жұмысындағы өзгерістер туралы хабардар ету үшін пайдаланады.

Клип-карта / Блок / Пакет – белгілі бір жарамдылық мерзімі бар жеке жаттығулар немесе спа-процедуралар пакетін білдіретін, негізгі қызметтердің құнына кірмейтін Клубтың қосымша қызметі.

Заңды өкіл – бұл 18 жасқа толған, қызмет көрсетілетін кәмелетке толмағанның атынан және оның мүддесі үшін әрекет ететін жеке тұлға.

Еріп жүретін адам – Клубтың кәмелетке толмаған мүшесімен бірге жүретін клуб мүшесі емес адам. Сүйемелдеу барысында ілесіп жүретін адамның спорттық-сауықтыру қызметтерін пайдалануға, Клубтың киім ауыстыратын бөлмелерін пайдалануға құқығы жоқ және ол үшін арнайы бөлінген орындарда Клуб мүшесін күтуге тиіс. Клубтың кәмелетке толмаған мүшесін бір адам ғана еріп жүре алады.

 

ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Клуб, Клуб мүшесіне спорттық-сауықтыру қызметтерін (бұдан әрі мәтін бойынша - Қызметтер) алу құқығын береді және «RoyalClub» сауда белгілерімен жұмыс істейтін бір немесе бірнеше фитнес-клубтарда қызметтер көрсетеді.

1.2. Клуб мүшесі өз бетінше және өзінің жұмыс бастылығын, ыңғайы мен мүмкіндіктерін ескере отырып, қызметтерді алудың уақыты мен жүйелілігін таңдайды, ал Клуб картаны жандандыру күнінен бастап клиенттің келуі үшін Жария Шартта көзделген барлық шарттарды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

1.3. Қызмет көрсету орны (клубтардың тізбесі), Клуб мүшесіне көрсетілетін қызметтердің мерзімдері, түрлері, қосымша шарттар осы Шартқа Тіркеу нысанында көрсетілген.

1.4. Қызметтер Клуб мүшесіне осы Шарттың талаптарына және Клубқа кіру ережелеріне, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Қызметтер бағасының прейскурантына сәйкес ұсынылады. Тіркеу формасына қол қою және/немесе Қызметтерге ақы төлеу арқылы Клуб мүшесі прейскурантпен, топтық жаттығулар кестесімен танысқанын және Шарттың мәтінімен келісетінін, оның талаптарын орындауға және Клубқа кіру ережелерін сақтауға ниетті екенін растайды.

1.5. Шарттың қолданылу мерзімі  - Қызметтерге ақы төлеу және/немесе Тіркеу нысанына қол қою күнінен бастап басталады, Қызметтер көрсету мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады. Шарт бойынша Қызмет көрсету мерзімі Клиенттің осы Шартқа Қосылу тіркеу нысанында көрсетіледі.

1.5. Тараптардың қызметтерін көрсетудің басталу күні:

1.5.1. Клубқа алғашқы іс жүзінде барған күн қызметтер төленген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде. Көрсетілген кезеңде Клубқа келмеген жағдайда, Тараптар қызметтер көрсетудің басталу күні – қызметтер төленген күннен немесе Тіркеу нысанында көрсетілген күннен кейін күнтізбелік 31 (отыз бірінші) күн болып саналуға уағдаласады.

1.5.2. Тіркеу нысанына қол қойылған күні клиентте спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсетуге бұрын жасалған шарт (қолданыстағы клуб картасы) қолданылған жағдайда, Қызмет көрсетудің басталу күні осы шарт аяқталғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Клубқа алғашқы іс жүзінде барған күн болып есептеледі. Көрсетілген кезеңде клубқа келмеген жағдайда, Тараптар қызмет көрсетудің басталу күні – қолданыстағы шарт аяқталғаннан кейін күнтізбелік 31 (отыз бірінші) күн деп есептеуге уағдаласады.

1.5.3. Клиентке қызмет көрсету басталған күннен бастап қызмет алу құқығын беру фактісі бойынша Тараптар Клиент фитнес-клубқа бармаған жағдайда картаны белсендіру мерзімдері өзгертілмейтіні туралы уағдаласады, өйткені Клуб карталарының саны қолданыстағы Шарттарды, оның ішінде жасалған әрбір мәмілені ескере отырып, Клубпен шектеледі.

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ, ШАРТ БОЙЫНША ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

2.1. Осы Шарт бойынша Клуб мүшесіне көрсетілетін қызметтердің құны Тіркеу нысанында көрсетіледі. Клуб мүшесі осы Шартта және Қосылудың тіркеу нысанында көзделген тәртіппен және мерзімдерде Қызметтерге ақы төлейді.

2.2. Шарт бойынша есеп айырысулар немесе қосымша қызметтер Клуб кассасына қолма-қол ақша қаражатын енгізу жолымен не банк картасынан есептен шығару, не Клубтың банк шотына аудару жолымен не интернет-эквайринг арқылы теңгемен жүргізіледі. Шарт бойынша қызметтерге ақы төлеуді үшінші тұлғалар жүргізуі мүмкін. Клуб аумағында қосымша қызметтер шотта депозит немесе интернет - эквайринг құралдары бойынша тапсырыс берілген қызметке алдын ала ақы төленген кезде (жаттығу немесе СПА-аймақтарда) көрсетіледі.

2.3. Клуб картасын іске қосу фактісі бойынша Клуб біржақты тәртіппен Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін жасайды. Егер Шарттың қолданылу мерзімі ішінде немесе Шарт бойынша қызмет көрсету мерзімі аяқталған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кейін Клуб мүшесі наразылық бермесе, Қызметтер тиісті түрде және толық көлемде көрсетілген болып есептеледі. Наразылықтар болмаған жағдайда Орындалған қызметтер актісін Клуб мүшесі қабылдаған және қол қойған, ал Қызметтер тиісінше көрсетілген болып есептеледі.

2.4. Тараптар осы Шарт кез келген себептер бойынша және клубтық карталардың түріне қарамастан мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, қызмет көрсетудің пайдаланылмаған мерзімі үшін ақшалай қаражатты Клуб мүшесіне қайтаруды тек қана Тіркеу нысанында көрсетілген және күнтізбелік күндерде Шарттың іс жүзінде өткен қолданылу мерзімінің Тіркеу нысанында көрсетілген осы қызметтердің құнына қатынасы негізге ала отырып жүргізуге келіседі, бұл ретте Клуб клиентпен жылдық абонементтің бағасы бойынша айлық тарифтің (картаның) бағасына енгізілген соманы прейскурантқа сәйкес қайта есептейді және Қосылудың тіркеу нысанында көрсетілген қызметтердің бастапқы құнынан (Клубтың шарт бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету жөніндегі тұрақты шығындары) 30%-дан (отыз пайыздан) аспайтын қайтарылмайтын жарнаны ұстайды. Қайтаруға жататын пайдаланылмаған соманың қалдығы аз болған жағдайда, Клуб пайдаланылмаған соманың қалдығын тұрақсыздық айыбы ретінде қабылдайды. Клуб мүшесінің бастамасы бойынша шартты бұзу күні Клубтың жазбаша өтінішті қабылдаған күні болады.

 2.4.1.Көлемі үшін жеңілдік ұсынылуына байланысты клиент Клип-картаны/ блокты / пакетті сатып алған кезде клип-картада пайдаланылмаған қызметтер үшін 10 және одан да көп жаттығуларға/спа-рәсімдерге ақша қаражатын қайтарған жағдайда есеп айырысу тәртібі мынадай: 

  • егер 5-тен аз жаттығулар/спа процедуралары пайдаланылса, олардың құны бір реттік жаттығулар/спа процедураларының құны бойынша ұсталады. 
  • егер 5 немесе одан да көп жаттығулар пайдаланылса, олардың құны сатып алынған блокта бір жаттығу-спа-процедуралар құны бойынша ұсталады.

2.4.2. Ақша қаражатын қайтару осы Шарт бұзылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

2.4.3. Кез келген бонустық опциялар, сыйлық сертификаттары, сыйлықтар, клуб картасын ұзарту түріндегі сыйлықтар, сыйлық рәсімдері – қолма-қол ақшаға аударылмайды, ақшалай түрде өтелмейді немесе Тараптардың өзара есеп айырысуларында пайдаланылмайды.

КЛУБТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Клуб:

3.1.1. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Клуб мүшесіне Тіркеу нысанында көрсетілген негізгі қызметтерді көрсетуге.

3.1.2. Клуб мүшесіне картаны іске қосқан күннен бастап 10 күн ішінде пластикалық клуб картасын дайындауға, оны Клуб мүшесіне Клубқа кезекті келген кезде жүгіну бойынша ұсынуға.

3.1.3. Көрсетілетін қызметтер сапасының бұзылуының алдын алу және реттеу жөнінде уақтылы шаралар қабылдауға. Клуб мүшесін осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтер құрылымындағы өзгерістер және оларды көрсету шарттары туралы уақтылы хабардар етуге.

3.1.4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Клуб мүшесі туралы шартты жасасу кезінде, сондай-ақ шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға.

3.1.5. Санитарлық нормалар мен ережелердің, өрт қауіпсіздігінің талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге.

3.1.6. Санитарлық нормалар мен ережелердің талаптарына сәйкес спорттық, сантехникалық және өзге де жабдықтардың жұмыс жағдайын және дезинфекциялық өңдеуін қамтамасыз етуге.

3.1.7. Клуб мүшесіне киім ауыстыратын бөлмеде жабдықталған жеке заттарды сақтауға арналған шкафты әр келу үшін 1 (бір) мөлшерден аспайтын мөлшерде беруге. Әр келген сайын қажет болған жағдайда сыртқы аяқ киімге арналған бахиламен, халатпен және сүлгілер жиынтығымен (үлкен және кішкентай) қамтамасыз етуге.

3.1.8. Бағалы заттарды сақтау үшін арнайы жабдықталған сейф ұяшықтарды қамтамасыз етуге міндетті.

3.2. Клуб:

3.2.1. Клубтың жұмыс кестесін, топтық жаттығулар кестесін, Клубқа кіру ережелерін, Клубтың қосымша қызметтерінің құнын өзгертуге. Жаңа талаптар мен редакциялар Клубтың ресми Интернет-ресурсында немесе әлеуметтік желідегі ресми беттерінде немесе Клубтың рецепциясында көпшілікке танысу үшін орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

3.2.2. Қолданыстағы Шарттар шеңберінде қызмет көрсетудің қосымша, опциальды, бонустық (төленбеген немесе клуб картасының құнына кірмейтін) шарттарын пайдалану немесе олардың қолданылуын тоқтата тұру мүмкіндігі туралы шешімдер қабылдауға. Шешімдер Клубтың ресми Интернет-ресурсында жалпыға бірдей танысу үшін орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

3.2.3. Сырттан, штаттан тыс мамандарды тарта отырып қызметтер көрсету, кестеде мәлімделген топтық бағдарламалардың жаттықтырушыларын ауыстыруға.

3.2.4. Коммуналдық қызметтер суық немесе ыстық суды авариялық ажырату жағдайында душ бөлмелеріне, дәретхана бөлмелеріне, бассейн аймағына, сауналарға кіруді шектеуге және/немесе Клуб мүшесіне қандай да бір өтемақысыз авариялық электр қуатын өшіру кезеңінде көрсетілетін қызметтер көлемін шектеуге.

3.2.5. Клиент Тіркеу нысанында көзделген Клубта болудың уақытша диапазондарын бұзған жағдайда, алынған қосымша қызметтер үшін чектерді төлеуден немесе серіктестікке мүліктік залал келтіруден бас тартқан жағдайда, Клуб актімен бұзушылық немесе төлемеу фактісін тіркеп, қызмет көрсету мерзімін азайту есебінен олардың құнына барабар ақы өндіріп алуға.

3.2.6. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Клуб мүшесінен клубтың штаттық дәрігерінде клуб мүшесінде қандай да бір аурулардың болуы туралы күдік туындаған кезде клуб мүшесінен денсаулық жағдайы туралы анықтама сұратуға. Жедел немесе созылмалы инфекциялық және/немесе тері ауруларының белгілері болған кезде клуб мүшесін клубқа кіруден толық сауығып кеткенге дейін уақытша шеттетуге. Клуб мүшесі айналасындағылар үшін қауіпті жұқпалы аурудың бар-жоғын қасақана жасырған жағдайда, Клуб Шартты бұзуға және қызмет көрсетуді тоқтатуға.

3.2.7. Клуб мүшесі осы Шарттың талаптарын және/немесе клубқа бару қағидаларын орындамаған және/немесе бұзған жағдайда, осы Шартты біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзып, қызмет көрсетуді тоқтату, бұл туралы клуб мүшесіне қызмет көрсетуді тоқтатудың болжамды күніне дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын жазбаша хабарлауға. Есеп айырысу тәртібі осы Шарттың 2.4-тармағында көрсетілген.

3.2.8. Пластикалық клуб картасы болмаған кезде және Клуб мүшесінің жеке басын растау мүмкін болмаған кезде клуб аумағына кіруді шектеуге, сондай-ақ клуб картасын ұсынушының жеке басына күмән туындаған кезде жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуді сұрауға.

3.2.9. Клиент клубқа бару және қызмет алу мақсатында Клуб картасын үшінші тұлғаға қасақана берген жағдайда, Клуб клуб картасын иесіне беру үшін оны ұсынушыдан алып қоюға, қонақ сапарларын одан әрі пайдалануды шектеуге немесе олардың санын азайтуға, ал мұндай жағдайлар қайталанған кезде Клуб мүшесімен Шартты біржақты тәртіппен бұзуға, бұл туралы Клуб мүшесіне  қызмет көрсетуді тоқтатудың болжамды күніне дейін күнтізбелік 5 (бес) күн мерзімде кез келген ықтимал тәсілмен хабарлауға құқылы. Тоқтату кезіндегі есеп айырысу тәртібі осы Шарттың 2.4-тармағында көрсетілген.

3.2.10.  Берілген бөліп төлеу бойынша Клиент Клуб картасы үшін уақтылы төлемеген және жылдық абонемент үшін ақша жеткіліксіз болған жағдайда Клуб карта бойынша берешек толық өтелгенге дейін уақытша қызмет көрсетпеуге немесе Прейскурантқа сәйкес айлық тарифтің (картаның) бағасына жылдық абонемент бағасы бойынша Клиент енгізген соманы қайта есептеуге және осы мерзімге қызмет көрсетуге не осы мәмілені жасасу сәтінде қолданылып жүрген бағалар бойынша жаңа Шартты жасасу кезінде Клиент енгізген алдын ала төлемді қабылдауға.

3.2.11. Бассейнде, кардио тренажерларда топтық сабақтар өткізу кезінде, сондай-ақ клубтық іс-шаралар өткізу кезінде жаттығуларға арналған аймақтарға кіруді шектеуге.

3.2.12. Көше аяқ киімінде, не арнайы спорттық киімдері, жүзу сабақтарына арналған киімдері жоқ Клуб мүшесін жаттығуға жібермеуге.

3.2.13. Жеке ақыға қосымша қызметтер: жеке тренинг, секциялар, студиялар, қызметтер, кафе, ЅРА-салон қызметтері және басқалар көрсетуге.

3.2.14. Клуб аумағында алкогольдік және/немесе есірткілік мас күйінде жүрген немесе жаттығудан шеттетуге және айналасындағыларға қатысты агрессивті әрекет ететін адамдарға  Клубтың қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерімен Клубтан тыс жерге шығару түрінде шаралар қолдануға.

3.2.15. Клуб мүшесіне телефон арқылы қызмет көрсету барысы туралы ақпарат беруден бас тартуға. Қызмет көрсету бойынша барлық ақпаратты Клубқа жеке келумен ғана алуға болады.

3.2.16. Клуб үй-жайларында музыкалық және бейне сүйемелдеуді өз бетінше таңдауға.

3.2.17. Клуб мүшесінде фитнес-клубта белсенді депозиттік шот болған жағдайда Клуб мүшесіне көрсетілген барлық қосымша қызметтер мен Клубқа келтірілген материалдық залал үшін соманы акцептсіз есептен шығаруға құқылы.

КЛУБ МҮШЕСІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Клуб мүшесі:

4.1.1. Тіркеу нысанының талаптарына сәйкес, осы Шарт бойынша төлем жүргізуге. Клубтың қосымша қызметтерін пайдаланған кезде, олардың ақысын уақтылы және толық көлемде төлеуге.

4.1.2. Клуб қызметтерінің тізбесін ғана және осы Шарттың тіркеу нысанында көрсетілген уақытша регламент шеңберінде ғана пайдалануға. Клубта Тіркеу нысанында көзделмеген уақытта болған жағдайда, Клубтың Прейскурантына сәйкес қонақта болу кезеңіне ақы немесе айыппұл төлеуге.

4.1.3. Келісім-шарт бойынша берілген "Қонақ болып келу", "тоқтатып қою" түріндегі бонустарды осы Шарттың мерзімі ішінде пайдалану.

4.1.4. Қызметтерді, қосымша қызметтерді пайдалану басталғанға дейін Клубта кіру ережелерін, балалардың Клубқа кіру ережелерін, спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсету туралы Жария шарттың (Офертаның) талаптарын мұқият зерделеуге және сақтауға міндетті. Клуб қызмет көрсету кезінде, Клуб мүшелері мен қонақтардың (Клуб мүшесі қонақ сапарлары бойынша шақырған) Клуб ережелерімен және спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсету туралы Жария шарттың (Офертаның) талаптарымен танысуын қарастырады.

4.1.5. Өз дайындық деңгейіне сәйкес келетін жаттығулардың ұзақтығы мен қарқындылығы туралы Клуб дәрігерлері мен штаттық жаттықтырушылар құрамынан ұсыным алу үшін Клубтың штаттық спорт дәрігерінен спорттық-медициналық тестілеуден, сондай-ақ жаттығу залында, топтық бағдарламалар және су бағдарламалары бойынша кіріспе дербес жаттығулардан өтуге.

4.1.6. Клубта жүрген кезде, рецепцияда дербес клуб картасын көрсетуге. Клуб мүшесінде клуб картасы уақытша болмаған жағдайда, Клубқа кіру және киім ауыстыратын бөлмедегі шкафтың кілтін беру Клуб мүшесінің жеке басын куәландыратын құжатты көрсету арқылы жүзеге асырылады.

4.1.7. Сыртқы киімдерді Клуб гардеробында (гардероб жұмысының маусымдық режимін ескере отырып), жеке заттар мен киімдерді – киім ауыстыратын бөлмелердегі шкафтарда, ал бағалы заттарды, оның ішінде зергерлік бұйымдарды, зергерлік бұйымдарды, ақшаны, гаджеттерді – Клубтың сейфтік ұяшықтарында қалдыру керек.

4.1.8. Топтық жаттығуларға, шығыс жекпе-жектеріне, тренажер залындағы жаттығуларға қатысқан кезде, мамандандырылған спорттық киім мен жабық спорттық аяқ киім киюге. Фитнес жаттығулары кезінде дененің жоғарғы бөлігі жабық болуы тиіс. Бассейн аймағында жаттығу кезінде арнайы шомылу киімін кию керек (классикалық жалпы қабылданған шомылу киімдері/жүзу киімдері). Бассейнде қалпақсыз, іш киімде немесе жалаңаш түрде жүзуге тыйым салынады.

4.1.9. Топтық бағдарламаларға қатысқан кезде, жаттығу басталғанға дейін келу керек, Клубтың басқа мүшелерінің жаттығу процесін бұзуға болмайды, Клубтың жаттықтырушылар құрамының жатығудың ұзақтығы мен қарқындылығы туралы ұсыныстарын орындау қажет.

4.1.10. Жаттығулар мен жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтауға. Жаттығудан кейін спорттық жабдықтарды сақтау орындарына қайтаруға.

4.1.11. Өз денсаулығының жай-күйін өз бетінше және жауапкершілікпен бақылауға (созылмалы, жұқпалы, тері аурулары, сондай-ақ ішкі органдардың аурулары болған кезде, Клубқа барудан бас тартуға) және айналасындағы адамдардың денсаулығына қауіп төндірмеуге.

4.1.12. Бассейнге әр барар алдында душ қабылдауға. Клубтың үй-жайларында ауыстырылатын аяқ киімді пайдалану, көше аяқ киімімен киім ауыстыратын бөлмеге өту үшін Клуб ұсынған аяқ киімді пайдалануға.

4.1.13. Клубта болу аяқталғаннан кейін, Клуб мүшесі киім ауыстыратын бөлмеден шыққан кезде, сүлгілер мен халатты, ал Клубтың рецепциясында шкафтың кілтін тапсырады. Клуб картасын, шкафтың кілтін, гардероб нөмірін, халатты, сүлгілерді, жалға алынған жабдықты жоғалтқан жағдайда, Клубтың прейскурантымен белгіленген мөлшерде айыппұл төлеуге міндетті.

4.1.14. Қонақтармен Клубта жүрген кезде, оларды Клубтың рецепциясындағы қонақ бланкісіне тіркеу және оларға Клубта жүру ережелерінің қолданылатындығы туралы хабарлау керек. Клуб мүшесі өз қонақтарына көрсетілген қосымша қызметтер үшін төленбеген чектерді төлеуге міндеттенеді.

4.1.15. Клубта жүру ережелерін сақтау, қоғамдық тәртіпті және жалпы қабылданған мінез-құлық нормаларын сақтау, басқа келушілерге, қызмет көрсететін қызметкерлерге құрметпен қарау, айналасындағыларға қауіп төндіретін әрекеттерге жол бермеу. Клуб мүшелеріне Клубтың басқа келушілерінің назарын алаңдатуға, тазалық пен тәртіпті бұзуға тыйым салынады.

4.1.16. Осы Шарттың 3.2.6-тармағына сәйкес, сұрау салуды алған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Клубқа өз денсаулығының жай-күйі туралы анықтама ұсынуға.

4.1.17. Шарт жасасу үшін, Клуб бағдарламасына тіркеудің тиісті рәсімінен өтуге: сауалнамалық деректерді толтыру, суретке түсу. Тіркеу формасына қол қою арқылы Клиент Клубқа дербес деректерді өңдеу және сақтау құқығын береді.

4.1.18. Қызметтерді алу басталғанға дейін Клубтың қосымша қызметтеріне ақы төлеуді жүзеге асыру. Карта ашылғанға дейін өзінің жеке депозитіне 15 000 (он бес мың) теңге мөлшерінде сома енгізу. Депозиттегі теңгерім оң болуы тиіс, осы Шарт аяқталған кезде, Шарт ұзартылған жағдайда, теңгерім жаңа Шартқа ауыстырылуы немесе пайдаланылмаған жағдайда, Клиентке қайтарылуы мүмкін.

4.1.19. Үшінші тұлғалардың қызмет алуын болдырмау үшін, Клуб картасының жоғалғаны туралы Клубқа хабарлау керек, кері жағдайда картаны беру қасақана жасалған әрекет болып саналады.

4.1.20. Клуб аумағында Шарт бойынша спорттық-сауықтыру қызметтерін алуға қатысы жоқ кәсіпкерлік немесе өзге де қызметпен айналыспауға міндетті.

4.2. Клуб мүшесі:

4.2.1. Клубтан осы Шарттың талаптарына сәйкес қызмет көрсетуді талап етуге.

4.2.2. Клубтың жұмысы туралы қажетті және сенімді ақпарат алуға. Шарт бойынша қызмет көрсету барысы туралы ақпаратты Клубта жеке өзі бола отырып, жеке басын куәландыратын құжаттарды немесе клуб картасын көрсеткен кезде ғана алуға болады.

4.2.3. Клуб мүшесі Клубқа осы Шарт бойынша қызметтердің әрбір түрі бойынша өз пікірлерін, ұсыныстары мен ұсынымдарын жіберуге құқылы.

4.2.4. Картаны жоғалтқан жағдайда (жоғалту, ұрлатып алу, бүліну), оны қалпына келтіру немесе ауыстыру қажет, бұл ретте Клуб мүшесі оны дайындау қызметтерінің құнын Клубтың прейскурантына сәйкес төлейді.

4.2.5. Клуб картасын қалған кезеңге басқа адамға (ересек адам картасын - ересек адамға, балалар картасын - 15 жасқа дейінгі кәмелетке толмағанға) өз тілегін жазбаша білдіріп және Клубтың прейскурантына сәйкес қайта рәсімдеу процедурасына ақы төлеп, қайта рәсімдейді. Картаны қайта рәсімдеу осы Шарт бойынша міндеттемелер негізінде тұлғаның ауыстырылғанын растайды. Бір картаны қайта рәсімдеу бір рет қана жүргізіледі.

Келесі жағдайларда Клубқа жүгінгенде, картаны қайта рәсімдеу мүмкін болмайды:

- медициналық көрсеткіштер бойынша қосымша «тоқтатып қоюды» ұсынуды өтінгенде, я болмаса қосымша «тоқтатып қою» кезеңіне қызмет көрсету мерзімдерінің ұзартылуын есепке алмай жүргізіледі.

- клуб картасын басқа клиенттер бірнеше рет қайта рәсімдеген Клубтың қазіргі мүшесіне қайта рәсімдеу.

- болашақ кезеңге арнап Клубтың қазіргі мүшесіне картаны қайта рәсімдеу немесе осы Шарттың 2.4-тармағына сәйкес карта бойынша абонементтің қалдық құны қайта есептеледі.  

4.2.6. Егер осы жария шартқа Қосылудың тіркеу нысанының көрсетілетін қызметтер тізбесінде қарастырылса және Клуб мақұлдаған болса, қонақ болып келуіне ақы төлеп немесе қонаққа келу сапарларын пайдалана отырып, қонақтарды клуб аумағына өткізу.

4.2.7. Дербес тренинг, студиялық және секциялық сабақтар, сұлулық салоны мен бардың қызметтері кіретін клубтың қосымша қызметтерін жеке ақы төлеп пайдалану.

4.2.8. Автомобильдің және ондағы жеке заттардың сақталуына дербес жауапты бола отырып, Клубқа іргелес аумақта жалпы қалалық автотұрақты пайдалану.

4.2.9. Клуб осы Шарттың талаптарын орындамаған және/немесе бұзған жағдайда, осы Шартты біржақты тәртіпте мерзімінен бұрын бұзу және қызмет көрсетудің пайдаланылмаған кезеңі үшін ақшалай қаражатты қайтаруды талап ету, бұл туралы Клубты жазбаша хабардар ету. Есеп айырысу тәртібі осы Шарттың 2.4-тармағында көрсетілген.

ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Клуб мүшесі және кәмелетке толмағандардың заңды өкілдері Клубқа баратын кәмелетке толмаған балаларының денсаулығы мен денсаулығы үшін жауапкершілікті толық өз мойнына алады. Қызметкерлердің заңсыз әрекеттерінен тікелей келтірілген зиян жағдайларын қоспағанда, Клуб мүшесі денсаулығының кез келген түрдегі нашарлауына байланысты зиян үшін және кез келген жаттығулардың, оның ішінде жаттығу залындағы, топтық бағдарламалар залдарындағы, бассейндер, сауналар, душ және т.б. аумақтардағы жаттығулардың нәтижесі болып табылатын немесе нәтижесінде алған жарақаттар үшін Клуб жауапты болмайды. Егер Клуб мүшесінің денсаулығы жіті ауру, жарақаттың өршуі, операция немесе созылмалы аурудың салдарынан нашарласа, Клуб денсаулығының нашарлауына байланысты зиян үшін жауап бермейді. Клуб бассейн аймағында, киім ауыстыратын бөлмелерде, душ кабиналарында, залдарда, кіріспе топтарда Клуб мүшесінің саулығы мен мүлкіне жарақат пен зиян келтіруге себеп болған келушілердің абайсыз, үйлесімсіз әрекеттері мен қозғалыстары үшін жауап бермейді. Клуб мүшесі қолданыстағы заңнамада тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Клуб мүшесіне және оның кәмелетке толмаған балаларына Шарттың қолданылу мерзімі ішінде, сондай-ақ Шарттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін Клубтан моральдық, материалдық зиян немесе денсаулыққа келтірілген зиянның әлдебір өтемақысын талап етуге құқылы емес.

5.2. Клуб мүшесі осы Шарт бойынша міндеттемелерін тиісінше орындамаған, Клубтың жаттықтырушылар құрамының талаптарын, Клубта жүру қағидаларын бұзған жағдайда, Клуб мүшесінің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін Клуб жауап бермейді. Тіркеу нысанына қол қойған кезде, Клуб мүшесі спортпен шұғылдануға медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ екенін растайды және өзінің денсаулық жағдайы үшін жауапкершілікті толық өз мойнына алады. Клуб мүшесі жарақаттануды болдырмау үшін ақылға қонымды  дәрежеде сақ болуға, арнайы аяқ киім мен спорттық киіммен жаттығуға, клуб қызметкерлерінің ескерту жазбаларының, планшеттерінің, нұсқаулықтарының, нұсқаулары мен ұсынымдарының талаптарын сақтауға міндетті.

5.3. Клуб мүшесі өзіне тиесілі заттардың сақталуына дербес жауап береді, өзінің жеке қарауынан заттардың тыс қалмауын және жоғалмауын қамтамасыз етеді. Клуб тек Клуб мүшелерінің гардеробқа тапсырылған жеке заттары немесе Клубтың рецепциясында (ішкі бақылау қызметінің тірегінде) арнайы жабдықталған сейфтік ұяшықтары үшін ғана жауап береді. Клуб киім ауыстыратын бөлмедегі шкафтың немесе сейф ұяшығының кілті, гардероб жетоны жоғалған жағдайда, Клуб мүшелерінің мүлкіне жауапты болмайды. Клуб аумағында табылған барлық заттар клубта бір ай бойы сақталады, содан кейін жойылады.

5.6. Клуб қалалық коммуналдық қызметтердің маусымдық, профилактикалық және авариялық жұмыстарды жүргізуінен туындаған техникалық қолайсыздықтар үшін жауап бермейді, бірақ Клуб мүшесіне бұл жағдайлардың басталғаны туралы өзінің мобильдік қосымшасы арқылы немесе Клубқа кірген кезде рецепция тіректеріне хабарлауы тиіс.

5.7. Клуб мүшелері Клуб мүлкіне зиян келтіргені үшін материалдық жауапкершілікке тартылады. Клуб мүшелеріне (кәмелетке толмағандардың заңды өкілдеріне) жөндеуге, бос тұрып қалуға немесе бүлінген және одан әрі пайдалануға жатпайтын құрал-сайманды ауыстыру, оның ішінде бассейндегі суды ауыстыру қажеттілігімен байланысты алынбаған кірістер түріндегі клубтың залалы мен жоғалған пайдасын өтеу міндеті жүктеледі.

5.8. Клуб мүшесі өз қонағының Клубта жүру ережелерін сақтамауы, қонаққа көрсетілген төленбеген қызметтері, сондай-ақ клубтың жабдықтары мен мүлкін дұрыс пайдаланбауы және бүлдіруі үшін жауап береді. Клуб мүшесінің денсаулық жағдайына Клуб жауап бермейді.

5.9. Тараптардың бірі келесі Тарап үшін қолайсыз салдарға әкеп соққан Шартты тиісінше орындамаған жағдайда, жауапкершілік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптары негізінде туындайды.

5.10. Клуб мүшесі келесілерге өз келісімін береді:

5.10.1. Осы Шарттың қолданылу кезінде, Шарт аяқталғаннан кейін Клуб қызметі шеңберінде Клубтың қызметтері, жаңалықтары және өзге де ақпарат туралы ақпаратпен ұялы телефонға SMS-хабарламалар алуға, бұл үшін Клуб мүшесі SMS-хабарламалар жасау мен жөнелту үшін Клубқа өзінің дербес деректерін (тегін, атын, әкесінің атын, ұялы телефон нөмірін) пайдалану құқығын береді. Бұл тармақ клуб мүшесінің SMS-хабарламаларды алуға келісімінің еріктілігінің сөзсіз дәлелі болып табылады, бұл өз кезегінде SMS-хабарламалар жібергені үшін, Клубты әлдебір жауапкершіліктен босатады.

5.10.2. Жеке дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға: тегі (туған кездегі тегі), аты, әкесінің аты; туған күні; туған жері; азаматтығы; жынысы; отбасылық жағдайы; үй мекенжайы; ұялы телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы; паспорттық деректер: сериясы, нөмірі, берген орган, берілген күні; кәмелетке толмағандар үшін: қамқоршының/заңды өкілінің тегі, аты, әкесінің аты, мекенжайы және азаматтығы; үй мекенжайы; туу туралы куәлік деректері; кәсіп; жұмыс орнының/ оқу орнының атауы мен мекенжайы; биометриялық деректер: фотосурет, 3D-фотосурет. Дербес деректер өңдеу мақсаттарына қол жеткізу бойынша; серіктестік таратылған немесе қайта ұйымдастырылған кезде жойылады. Клиенттер туралы алынған деректер тек қызмет көрсету үшін пайдаланылады, үшінші тұлғаларға берілмейді, олардың құпиялылығы қамтамасыз етіледі.

5.10.3. Өз мүлкін және басқа келушілердің мүлкін сақтау, даулы жағдайларда талқылау үшін, Клуб мүшесі толық келісім береді және Клуб аумағында өзімен және онымен бірге Клубқа баратын кәмелетке толмаған балаларының бейнебақылауын, бейнежазбаларын және жазбаларын сақтауды жүзеге асыру құқығын Клубқа береді. Бұл ретте Клуб жазу құрылғыларын орнатпауға және киім ауыстыратын бөлмелерде, дәретхана бөлмелерінде, дәрігерлік кабинеттерде, спа-аймақтарда түсірілім мен бақылау жүргізбеуге кепілдік береді. Клуб тиісті сұрау салуды алған кезде, түсірілген материалдар құқық қорғау органдарының өкілдеріне берілуі мүмкін. Мұндай жазбалардың жарамдылық мерзімі Клубтың ішкі қауіпсіздік саясатымен анықталады.

5.11. Форс-мажор. Егер бұл орындалмау осы шарт жасалғаннан кейін: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи құбылыстар, сондай-ақ соғыс, соғыс қимылдары, блокада, пандемия, биліктің тыйым салуы, билік органдары мен мемлекеттік органдар мен санитарлық қызметтердің актілері, коммуникациялар мен энергиямен жабдықтаудың бұзылуы, жарылыстар және осы Шарттың қолданылу уақытында туындаған, Тараптар болжай алмайтын немесе алдын ала алмайтын форс-мажорлық сипаттағы өзге де құбылыстар сияқты төтенше сипаттағы мән-жайлар нәтижесінде туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

5.12. Клуб клуб мүшесінің автмобиліне келтірілген зиян мен оның сақталуы үшін, сондай-ақ Клубтың тұрағында және оған іргелес аумақта болған кезде, автомобильдегі мүліктің сақталуы үшін жауап бермейді.

5.13. Клуб үшінші тұлғалардың іс-әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, сондай-ақ, егер зиян келтірудің, оның ішінде денсаулыққа зиян келтірудің себебі тренажерлерді пайдалану ережелерін, судағы қауіпсіздік ережелерін, сондай-ақ Клубта жүру ережесінің қағидаларын бұзу болса, жауапты болмайды.

ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАРЫ, ТӘРТІБІ

6.1. Осы Шарт бойынша қызметтер көрсету барысында туындайтын барлық дауларды немесе келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер және талқылау жолымен шешуге келіседі.

6.2. Клуб картасын қосымша «тоқтатып қою».

6.2.1. Клуб тарапынан қосылудың Тіркеу нысанында көрсетілген мерзімге клуб картасын тоқтаптып қоюды ұсыну қарастырылған. Клуб Клуб мүшесінің тиісті ауызша немесе жазбаша өтініші негізінде, қосымшамен, сондай-ақ растаушы ресми құжаттарсыз, шарттың қолданылу мерзімін кейіннен ұзарта отырып, клиенттің спорттық-сауықтыру қызметтерін алуын уақытша тоқтата тұрады, бұл ретте 6.2.2-тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптардың ешқайсысы «тоқтатып қою» себептерін есепке алмайды.

6.2.2. Клуб мүшесінің ауыр сырқаттануы немесе ұзақ емделуді, денеге күш салудан бас тартуды талап ететін жарақат кезінде, сондай-ақ жүктілік себебі бойынша, қосылудың Тіркеу нысанында көрсетілген тоқтатып қою мерзімінен асып кеткен жағдайда, Клуб қызмет көрсетудің қолданылу мерзімін өтініш бойынша және егер клиент осы фактіні растайтын медициналық мекемеден тиісті ресми құжаттарды ұсынса, бірақ жалпы жиынтық тоқтатып қою 90 күнтізбелік күніннен аспаса (медициналық бөлу және клубтан тоқтатып қою түріндегі бонустар бойынша) қайта қарауы және сәйкесінше клуб картасының мерзімдерін ұзартуы мүмкін. Клубтың медицина қызметкерлерін немесе бөгде мамандарды тарта отырып, Клуб «медициналық қарсылық білдіру бойынша қосымша тоқтатып қою» туралы шешім қабылдайды, сұрақтар туындаған жағдайда құжатты берген медициналық мекемеге және/немесе жоғары тұрған органға жазбаша сұрау салуы мүмкін. Қосымша «тоқтатып қоюды» қабылдап және пайдалана отырып, Клиент өзінің клуб картасын үшінші тұлғаға қайта рәсімдеу құқығынан бас тартады немесе қайта рәсімдеу қосымша «тоқтатып қою» кезеңіне қызмет көрсету мерзімдерінің ұзартылуын есепке алмай жүргізіледі. Шарт бұзылған жағдайда, Тараптар қосымша «тоқтатып қою» есебінен ұзарту кезеңі есеп айырысулар кезінде ескерілмейді және күші жойылады деп уағдаласады. Егер медициналық құжаттарды ұсыну қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін орын алса, Клуб оның қолданылу мерзімін келесі мерзімге ұзартылған Шарт болған жағдайда ғана қайта қарауы мүмкін.

6.2.3. Форс-мажорлық жағдайларға байланысты Клуб шешімдері негізінде Клуб мүшесіне қосымша «тоқтатып қою» берілуі мүмкін. Бұл жағдайда Клиент клуб картасын қайта рәсімдеу құқығын сақтайды, ал мерзімін ұзарту кезеңі шартты бұзған кезде қалдық қаражатты есептеуге кетеді.

6.3. Мемлекеттік органдардың немесе тыйым салу/шектеу сипатындағы санитариялық қызметтердің қызмет көрсету және алу процесіне тікелей немесе жанама әсер ететін актілері күшіне енген жағдайда, Тараптар былай деп уағдаласады:

6.3.1. Егер фитнес-клуб бару үшін толық жабылып қалса, өз қызметін жүзеге асырмаса, қызмет көрсету мерзімін және Шарттың қолданылу мерзімін жабылу кезеңіне тең мерзімге ұзартады.

6.3.2. Егер фитнес-клуб өз қызметін шектеулі режимде жүзеге асырса, жекелеген жаттығу аймақтарының жұмысына тыйым салынады, Клиенттің бастамасымен шарттың қолданылу мерзімін және осындай тыйымдар мен шектеулердің қолданылу кезеңіне қызмет көрсету кезеңін ұзартуға болады. Бұл жағдайда Клиентке ашық және жұмыс істейтін аймақтарға кіру толық көлемде тоқтатылады.

6.3.4. Егер фитнес-клуб өз қызметін шектеулі режимде жүзеге асырса, жекелеген жаттығу аймақтарының жұмысына тыйым салынады, Клиент мемлекеттік органдардың рұқсат беру актілері мүмкіндік беретін көлемде қызмет алуға дайын болса, Шарттың қолданылу мерзімі және қызмет көрсету кезеңі ұзартылмайды, көрсетілетін қызметтер көлемінің уақытша қысқартылуы өтелмейді.

6.4. Фитнес-клубтардың демалыс күндерін (1 қаңтардан басқа) қарастырмайтын жұмыс кестесін ескере отырып, фитнес-клубтың жекелеген аймақтарында жөндеу, қалпына келтіру, санитарлық-профилактикалық және басқа да жұмыс түрлерін жүргізу қажет болған жағдайда, Тараптар Клубтың осы аймақтарға кіруді уақытша шектеуін өтемейтіндігі туралы уағдаласады. Фитнес-клуб жоғарыда көрсетілген мақсаттар үшін күнтізбелік 10 күннен аспайтын мерзімге толық жабылған жағдайда, қызмет көрсету мерзімі мен шарттың қолданылу мерзімі өзгеруге жатпайды, осы мерзімнен асқан жағдайда, Клуб шарттың қолданылу мерзімі мен қызмет көрсету кезеңін ұзарту жолымен Клубтың жабылуының барлық кезеңін өтейді немесе желінің басқа клубтарына уақытша қол жеткізуді ұсынады.

6.5. Мемлекеттік органдардың немесе санитариялық қызметтердің қызмет көрсетуге және алуға тікелей немесе жанама әсер ететін актілері күшіне енген жағдайда, Тараптар күшіне енген актілердің нұсқауларын сақтауға уағдаласады.

Жария шартқа қосымша

КЛУБҚА КЕЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Қызметтер БАҒАСЫНЫҢ ПРЕЙСКУРАНТЫ

КЛУБ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

160013, Шымкент қ.,

Қонаев даңғылы, 83

Жұмыс күндері сағат 07:00-ден 24:00-ге дейін

Демалыс күндері 09:00-ден 22:00-ге дейін

RECEPTION

Телефон: 8 (7252)92-14-00

САТУ КЕҢСЕСІ

Телефон: 8 (7252)92-15-15

Күн сайын сағат 09:00-ден 21:00-ге дейін

Публичная оферта

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

на оказание спортивно-оздоровительных услуг в фитнес-клубе  сети «Royal Club» г. Шымкент

ПРЕАМБУЛА

Настоящий Публичный договор (именуемый далее – Договор) является предложением (офертой) по оказанию спортивно-оздоровительных услуг, адресованным кругу лиц, желающим приобрести услуги Клуба в соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан и устанавливает права, обязанности и условия оказания услуг Фитнес-клубом «Royal Club fitness &SPA» (именуемое далее – Клуб), в лице  управляющего клубом Хатюшиной И.Г., действующего на основании Доверенности с одной стороны, в отношении потребителя услуг (именуемого далее - Член клуба или Клиент), с другой стороны, а также устанавливает права и обязанности Члена клуба, принявшего условия Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Согласно статье 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия Договора считаются принятыми Членом клуба в полном объеме и безоговорочно с момента оплаты услуг или/и подписания Регистрационной формы присоединения. Детализированные условия Договора указаны в Регистрационной форме присоединения и действуют в течение сроков оказания услуг, указанных в Регистрационной форме.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПУБЛИЧНОМ ДОГОВОРЕ

Правила посещения Клуба – правила, обязательные для исполнения всеми Членами клуба, потенциальными Членами клуба, Гостями клуба и третьими лицами, которые регулируют поведение клиентов в фитнес-клубах сети «Royal Club» с целью создания безопасных и комфортных условий для тренировочного процесса и отдыха всех его посетителей, а также функционирования фитнес-клубов. Правила посещения клуба являются неотъемлемой частью Публичного Договора. Соблюдение Правил клиентами одно из важнейших условий оказания услуг. Правила не являются исчерпывающими - Клуб вправе самостоятельно их дополнять и изменять.

Активация клубной карты - дата, которую Стороны считают датой начала оказания Услуг.

Регистрационная форма присоединения к Публичному Договору (далее по тексту - Регистрационная форма) - это бланк строгой отчетности в утвержденной форме, подписанный Сторонами в двух экземплярах (один экземпляр для хранения в Клубе, другой экземпляр для хранения у Члена клуба), который содержит детализированные условия оказания услуг по Публичному Договору. Подписывая Регистрационную форму и/или оплачивая Услуги, потенциальный потребитель услуг выражает свое согласие на присоединение к Договору и подтверждает ознакомление и безоговорочное согласие, а также намерение выполнять его условия и соблюдать Правила посещения Клуба.

Клубная карта - пластиковая идентификационная карта, выдаваемая Члену клуба на основании подписанной Регистрационной формы присоединения, являющаяся пропуском в клуб и предоставляющая право получать различные комплексы спортивно-оздоровительных услуг, при этом Член клуба самостоятельно и с учетом своей занятости, удобства, возможностей выбирает время и регулярность посещений клуба. Клубная карта не подлежит передачи третьим лицам, что является одним из важнейших условий оказания услуг.

Заморозка клубной карты (далее – «заморозка») – временное приостановление получения спортивно-оздоровительных услуг на основании обращения Члена клуба или соответствующего решения Клуба, с последующей пролонгацией срока действия Договора на оказание спортивно-оздоровительных услуг и срока оказания услуг на срок «заморозки», при этом причины «заморозки» не учитываются ни одной из Сторон, кроме случаев, предусмотренных Публичным Договором (раздел №6). «Заморозка клубной карты» является дополнительным, опциональным условием оказания спортивно-оздоровительных услуг и не входит в стоимость клубной карты, возможность ее применения определяется исключительно решением Клуба.

Обращение по «заморозке» карты может быть оформлено: лично в отделе продаж клуба; посредством e-mail письма; через персонального менеджера отдела продаж.

Обращение по «заморозке» должно предшествовать периоду «заморозки». Минимальный период "заморозки" составляет 7 (семь) календарных дней, количество дней «заморозки», на которое может рассчитывать Член клуба определяется условиями Регистрационной формы присоединения, в отдельных случаях соответствующим решением Клуба.

В период использования «заморозки» все оплаченные дополнительные услуги подлежат аналогичному периоду продления.

Гостевой визит - возможность разового посещения Клуба гостем Члена Клуба или потенциальным клиентом клуба с соблюдением Правил посещения и на основании заполнения бланка гостевого визита. Гостевой визит - дополнительное, опциональное условие оказания спортивно-оздоровительных услуг. Гостевой визит не входит в стоимость клубной карты, возможность его применения определяется исключительно решением Клуба на основании его маркетинговых задач и целей.

Вводная тренировка – обзорно-практическая персональная тренировка со специалистами Клуба, целью которой является адаптация Члена клуба к программам и оборудованию Клуба, знакомство с техникой безопасности, получение необходимых начальных навыков и знаний.

Групповая тренировка – фитнес-тренировка, проводимая специалистами Клуба для Членов клуба, продолжительностью от 30 до 90 минут в зависимости от формата и направленности. Периодичность проведения групповых тренировок регламентируется расписанием.

Персональная тренировка – фитнес-тренировка, проводимая специалистом Клуба для Члена клуба, продолжительностью от 30 до 90 минут в зависимости от формата и направленности. Периодичность проведения групповых тренировок регламентируется договоренностями Члена клуба и специалиста Клуба. Персональная тренировка является дополнительной услугой Клуба.

Спортивно-медицинское тестирование – консультация медицинского специалиста Клуба с целью определения физического состояния здоровья Члена клуба и получения им рекомендаций относительно форматов и частоты физических нагрузок. В ходе проведения тестирования Член клуба должен сообщить специалисту Клуба информацию о перенесенных им заболеваниях, хирургических вмешательств, хронических формах течения имеющихся болезней, наличии ограничений от лечащих врачей, факты состояния на учете у медицинских специалистов.

Мобильное приложение клуба – программное обеспечение фитнес-клуба для смартфонов, через которое происходят запись на групповые программы, «заморозка» карты, обратная связь с администрацией клуба, а также которое Клуб использует для оповещения Членов клуба о новостях и изменениях в работе клуба.

Клип-карта / Блок / Пакет – дополнительная услуга Клуба, не включенная в стоимость основных услуг, представляющая пакет персональных тренировок или спа-процедур с определенным сроком действия.

Законный представитель – это физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, которое действует от имени и в интересах несовершеннолетнего, которым оказываются услуги.

Сопровождающее лицо – это лицо, не являющееся Членом клуба, которое сопровождает несовершеннолетнего Члена клуба. Сопровождающее лицо в ходе сопровождения не имеет права пользоваться спортивно-оздоровительными услугами, пользоваться раздевалками Клуба и должно ожидать Члена клуба в специально отведенных для этого местах. Несовершеннолетнего Члена клуба может сопровождать не более чем один человек.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клуб предоставляет право Члену клуба на получение спортивно-оздоровительных услуг (далее по тексту - Услуги) и оказывает Услуги в одном или нескольких фитнес-клубах, работающими под торговыми марками «Royal Club».

1.2. Член клуба самостоятельно и с учетом своей занятости, удобства и возможностей выбирает время и регулярность получения Услуг, а Клуб  обязуется  с даты активизация карты  обеспечить  все оговоренные  Публичным Договором  условия  для визита Клиента.

1.3. Место оказания Услуг (перечень клубов), сроки, виды Услуг, оказываемые Члену клуба, дополнительные условия указаны в Регистрационной форме к настоящему Договору.

1.4. Услуги предоставляются Члену клуба в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами посещения Клуба, Прейскурантом цен на услуги, являющиеся неотъемлемой частью Договора. Подписывая Регистрационную форму и/или оплачивая Услуги, Член клуба подтверждает, что ознакомлен с Прейскурантом, расписанием групповых тренировок и согласен с текстом Договора, намерен выполнять его условия и соблюдать Правила посещения Клуба.

1.5. Срок действия Договора начинается с даты оплаты услуг и/или подписания Регистрационной формы и до истечения срока оказания услуг. Срок оказания услуг по Договору указывается в Регистрационной форме присоединения Клиента к настоящему Договору.

1.5. Датой начала оказания услуг Сторон считается:

1.5.1. День первого фактического посещения клуба в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оплаты услуг. В случае непосещения клуба в указанный период, Стороны договариваются считать датой начала оказания услуг – 31 (тридцать первый) календарный день после даты оплаты услуг или даты, указанной в Регистрационной форме.

1.5.2. В случае, если на дату подписания Регистрационной формы у Клиента действует ранее заключенный договор на оказание спортивно-оздоровительных услуг (действующая клубная карта), то датой начала оказания услуг считается день первого фактического посещения клуба в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания этого договора. В случае непосещения клуба в указанный период, Стороны договариваются считать датой начала оказания услуг – 31 (тридцать первый) календарный день после окончания действующего договора.

1.5.3. По факту предоставления Клиенту права на получение услуг с даты начала оказания услуг, Стороны договариваются о том, что в случае непосещения Клиентом фитнес-клуба, сроки активации карты не подлежат изменению, так как количество клубных Карт ограничивается Клубом с учетом уже действующих Договоров, в том числе каждой заключенной сделки.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость услуг, оказываемых Члену клуба по настоящему Договору, указывается в Регистрационной форме. Член клуба оплачивает Услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Регистрационной формой присоединения.

2.2. Расчеты по Договору или дополнительные услуги производятся исключительно в тенге, путем внесения наличных денежных средств в кассу Клуба, либо списанием с банковской карты, либо перечислением на банковский счет Клуба, либо по средствам интернет-эквайринга. Оплата услуг по Договору может быть произведена третьими лицами. Дополнительные услуги на территории клуба оказываются (в тренировочных или СПА- зонах) при наличии депозита на счете или предварительной оплаты заказанной услуги по средствам   интернет-эквайринга.

2.3. По факту активации клубной карты Клуб в одностороннем порядке составляет Акт выполненных работ (оказанных услуг). Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение срока действия Договора или после 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг по Договору Членом клуба не выставлена рекламация. В случае отсутствия рекламации Акт оказанных услуг считается принятым и подписанным Членом клуба, а услуги оказанными надлежащим образом.

2.4. Стороны соглашаются в случае досрочного расторжения настоящего Договора по любым причинам и вне зависимости от вида клубных карт, возврат денежных средств за неиспользованный срок оказания услуг Члену клуба производить исходя исключительно из соотношения указанного в Регистрационной форме и фактически прошедшего срока действия договора в календарных днях к стоимости этих услуг, указанной в Регистрационной форме, при этом Клубом   производится перерасчет внесенной суммы Клиентом по ценам  годового абонемента на цены месячного тарифа (карты), согласно  Прейскуранту и удерживает невозвращаемый взнос, равный не более 30% (тридцать процентов) от первоначальной стоимости услуг (постоянные издержки Клуба по обеспечению обязательств по Договору), указанной в Регистрационной форме присоединения. В случае, если остаток неиспользованной суммы, подлежащей возврату, будет меньше, Клуб принимает остаток неиспользованной суммы в качестве неустойки. Датой расторжения договора по инициативе Члена Клуба будет дата приема Клубом письменного заявления.

 2.4.1.В связи с предоставлением скидки за объем, при приобретении Клиентом Клип-карты / Блока / Пакета в случае возврата денежных средств за неиспользованные услуги в клип-карте на 10 и более тренировок/спа-процедур порядок расчётов, следующий: 

  • если использовано менее 5 тренировок/спа-процедур их стоимость удерживается по стоимости разовых тренировок/спа-процедур. 
  • если использовано 5 и более тренировок их стоимость удерживается по стоимости одной тренировки-спа-процедуры в приобретенном Блоке.

2.4.2. Возврат денежных средств производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора.

2.4.3. Любые бонусные опции, подарочные сертификаты, подарки, призы в виде продления клубной карты, подарочных процедур - не могут быть обналичены, компенсированы в денежном выражении или использоваться во взаиморасчетах Сторон.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА

3.1. Клуб обязан:

3.1.1. В течение срока действия Договора оказать Члену клуба основные услуги, указанные в Регистрационной форме.

3.1.2. Изготовить Члену клуба пластиковую клубную карту в течение 10 дней со дня активации карты, предоставить ее Члену клуба по обращению при очередном посещении клуба.

3.1.3. Своевременно принимать меры по предупреждению и урегулированию нарушений качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать Члена клуба об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему Договору и условиях их оказания.

3.1.4. Сохранять конфиденциальность информации о Члене клуба, полученной от него при заключении Договора, а также в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

 3.1.5. Обеспечить соблюдение требований санитарных норм и правил, пожарной безопасности.

3.1.6. Обеспечить рабочее состояние и дезинфекционную обработку спортивного, сантехнического и иного оборудования, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

3.1.7. Предоставлять Члену клуба для переодевания оборудованный в раздевалке шкафчик для хранения личных вещей в количестве не более 1 (одного) на каждое посещение. Предоставлять при необходимости при каждом посещении бахилы для уличной обуви, халат и комплект полотенец (большое и маленькое).

3.1.8. Предоставить специально оборудованные сейфовые ячейки для хранения ценных вещей.

3.2. Клуб вправе:

3.2.1. Изменять график работы Клуба, расписание групповых тренировок, Правила посещения Клуба, стоимость дополнительных услуг Клуба. Новые условия и редакции вступают в силу с момента их размещения для всеобщего ознакомления на официальном Интернет-ресурсе Клуба или официальных страницах в соц. сетях или рецепции клуба.

3.2.2. Принимать решения о возможности использования или приостановления действия дополнительных, опциональных, бонусных (неоплаченных или не входящих в стоимость клубной карты) условий оказания Услуг в рамках действующих Договоров. Решения вступают в силу с момента их размещения для всеобщего ознакомления на официальном Интернет-ресурсе Клуба.

3.2.3. Оказывать услуги с привлечением сторонних, внештатных специалистов, производить замену тренеров групповых программ, заявленных в расписании.

3.2.4. Ограничить доступ в душевые комнаты, туалетные помещения, зону бассейнов, сауны в случаях аварийного отключения холодной или горячей воды коммунальными службами и/или ограничить объем предоставляемых услуг в периоды аварийного отключения электроэнергии без какой-либо компенсации Члену клуба.

3.2.5. В случае нарушения Клиентом временных диапазонов нахождения в клубе, предусмотренных Регистрационной формой, в случае отказа оплачивать чеки за полученные дополнительные услуги или причинения имущественного ущерба Товариществу, Клуб имеет право, зафиксировав факт нарушения или неоплаты Актом, взыскать оплату за счет уменьшения срока оказания услуг пропорционально их стоимости.

3.2.6. В течение срока действия Договора Клуб вправе запросить у Члена клуба справку о состоянии здоровья при возникновении у штатного врача Клуба подозрений о наличии у Члена клуба каких-либо заболеваний. При наличии признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания временно отстранить Члена клуба от посещения Клуба до полного выздоровления. При умышленном сокрытии Членом клуба наличия инфекционного заболевания, опасного для окружающих, Клуб имеет право расторгнуть Договор и прекратить оказание Услуг.

3.2.7. В случае неисполнения и/или нарушения Членом клуба условий настоящего Договора и/или Правил посещения Клуба, досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и прекратить оказание услуг, письменно уведомив об этом Члена клуба в срок за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания услуг. Порядок расчетов указан в п.2.4. настоящего Договора.

3.2.8. Ограничить доступ на территорию Клуба при отсутствии пластиковой клубной карты и невозможности подтверждения личности Члена клуба, а также попросить предъявить документ, удостоверяющий личность при возникновении сомнений о личности предъявителя клубной карты.

3.2.9. В случае умышленной передачи Клиентом клубной карты третьему лицу с целью посещения клуба и получения услуг, Клуб имеет право изъять клубную карту у предъявителя для передачи ее владельцу, ограничить в дальнейшем использование гостевых визитов или уменьшить их количество, а при повторении подобных случаев расторгнуть Договор с Членом клуба в одностороннем порядке, уведомив об этом Члена клуба любым возможным способом в срок за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания услуг. Порядок расчетов при расторжении указан в п.2.4. настоящего Договора.

3.2.10.  В случае несвоевременной оплаты Клиентом за клубную карту  по предоставленной рассрочке и недостаточности денег за годовой абонемент Клуб имеет право  временно не оказывать  услуги до полного погашения задолженности по карте, или произвести перерасчет внесенной суммы Клиентом  по  ценам  годового абонемента на  цены месячного тарифа (карты), согласно  Прейскуранту и предоставить услуги на данный срок, либо предоплату, внесенную Клиентом, принять при заключении нового Договора по  ценам, действующим на момент заключения этой сделки.

 3.2.11. Во время проведения групповых занятий в бассейне, на кардио тренажерах, а также при проведении клубных мероприятий, ограничить доступ в зоны, предназначенные для тренировок.

 3.2.12. Не допускать Члена клуба на тренировку в уличной обуви, либо не имеющего специализированную спортивную одежду, одежду для занятий плаванием.

3.2.13. Оказывать за отдельную плату дополнительные услуги: персональный тренинг, секции, студии, услуги, кафе, услуги SPА-салона и другие.

3.2.14. Применить меры к лицам, находящимся в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения на территории Клуба, или агрессивно ведущего себя по отношению к окружающим в виде отстранения от тренировок и вывода за пределы Клуба сотрудниками службы безопасности Клуба.

3.2.15. Отказать Члену клуба в предоставлении информации о ходе оказания Услуг по телефону. Всю информацию по оказанию Услуг можно получить только при личном визите в Клуб.

3.2.16. Самостоятельно выбирать музыкальное и видео сопровождение в помещениях Клуба.

3.2.17. При наличии у Члена клуба активного депозитного счета в фитнес-клубе Клуб имеет право в безакцептном порядке списывать с него суммы за все оказанные Члену клуба дополнительные услуги и нанесенный клубу материальный ущерб.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА

4.1. Член клуба обязан:

4.1.1. Произвести оплату по настоящему Договору в соответствии с условиями Регистрационной формы. При использовании дополнительных услуг Клуба оплачивать их своевременно и в полном объеме.

4.1.2. Пользоваться только тем перечнем услуг Клуба и только в рамках того временного регламента, которые, указаны в Регистрационной форме к настоящему Договору. В случае нахождения в Клубе в часы, не предусмотренные Регистрационной формой обязан оплатить гостевое посещение или штраф, согласно Прейскуранта Клуба.

4.1.3. Предоставленные по контракту бонусы в виде «гостевых визитов», «заморозки» использовать в течении срока настоящего договора.

4.1.4. До начала пользования Услугами, Дополнительными услугами обязан внимательно изучить и соблюдать Правила посещения клуба, Правила посещения клуба детьми, условия Публичного договора (оферты) о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг. При обслуживании Клуб исходит из того, что Члены Клуба и Гости (приглашенные Членом Клуба по гостевым визитам), ознакомились с правилами Клуба и условиями Публичного договора (оферты) о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг.

4.1.5. Пройти спортивно-медицинское тестирование у штатного спортивного врача Клуба, а также вводные персональные тренировки в тренажерном зале, групповых программах и водных программах для получения рекомендации врачей и тренерского состава клуба о продолжительности и интенсивности занятий, соответствующие его уровню подготовленности.

4.1.6. При посещении клуба предъявлять на рецепции персональную клубную карту. В случае временного отсутствия клубной карты у Члена клуба, доступ в Клуб и выдача ключа от шкафчика в раздевалке осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность Члена клуба.

4.1.7. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе Клуба (с учетом сезонного режима его работы), личные вещи и одежду – в шкафчиках в раздевалках, а ценные вещи, в том числе драгоценности, украшения, деньги, гаджеты – в сейфовых ячейках клуба.

4.1.8. При посещении групповых занятий, восточных единоборств, занятий в тренажерном зале переодеться в специализированную спортивную одежду и закрытую спортивную обувь. В ходе фитнес-занятий верхняя часть тела обязательно должна быть закрыта. При занятиях в зоне бассейна необходимо надевать специализированную купальную одежду (классические общепринятые купальники/плавательные плавки). Запрещается плавание в бассейне без шапочки, в нижнем белье или в обнаженном виде.

4.1.9. При посещении групповых программ приходить до начала занятия, не нарушать процесс тренировки других членов клуба, соблюдать рекомендации тренерского состава клуба о продолжительности и интенсивности занятий.

4.1.10. Соблюдать требования безопасности во время занятий и использования оборудования. После занятий возвращать спортивный инвентарь в места его хранения.

4.1.11. Самостоятельно и ответственно контролировать состояние своего здоровья (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения Клуба) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей.

4.1.12. Принимать душ перед каждым посещением бассейна. В помещениях Клуба использовать сменную обувь, для прохода до раздевалки в уличной обуви использовать предоставляемые Клубом бахилы.

4.1.13. По окончании пребывания в Клубе Член клуба сдает полотенца и халат при выходе из раздевалки, а ключ от шкафчика на рецепции Клуба. В случае утраты клубной карты, ключа от шкафа, номерка от гардероба, халата, полотенец, арендованного оборудования обязан уплатить штраф, размер которого установлен прейскурантом Клуба.

4.1.14. При посещении Клуба с гостями зарегистрировать их на рецепции Клуба в гостевом бланке и проинформировать их о том, что на них распространяются Правила посещения Клуба. Член клуба обязуется оплатить неоплаченные чеки за дополнительные услуги клуба своих гостей.

4.1.15. Соблюдать Правила посещения Клуба, поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. Членам клуба запрещено беспокоить других посетителей Клуба, нарушать чистоту и порядок.

4.1.16. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса в соответствии с п. 3.2.6. настоящего Договора, предоставить Клубу справку о состоянии своего здоровья.

4.1.17. Для заключения Договора пройти соответствующую процедуру регистрации в Клубной программе: заполнение анкетных данных, фотографирование. Подписывая Регистрационную форму Клиент предоставляет Клубу право на обработку и хранение персональных данных.

4.1.18. Осуществлять оплату дополнительных услуг Клуба до начала получения услуг. До открытия карты внести на свой личный депозит сумму в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) тенге. Баланс на депозите должен быть положительным и при окончании настоящего Договора перенесен на новый договор при пролонгации или может быть возвращен Клиенту в случае неиспользования.

4.1.19. Уведомить Клуб об утере клубной карты во избежание получения Услуг третьими лицами, в противном случае передача карты считается умышленной.

4.1.20. Не заниматься на территории Клуба предпринимательской или иной деятельностью, не связанной с получением спортивно-оздоровительных услуг по Договору.

4.2. Член клуба вправе:

4.2.1. Требовать от Клуба предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе клуба. Информацию о ходе оказания Услуг по Договору можно получить только при личном присутствии в Клубе при предъявлении документов, удостоверяющих личность или клубной карты.

4.2.3. Член клуба вправе направлять Клубу свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду Услуг по настоящему Договору.

4.2.4. В случае утраты карты (утеря, кража, порча) рассчитывать на ее восстановление или замену, при этом Член клуба оплачивает стоимость услуг по ее изготовлению согласно прейскуранту Клуба.

4.2.5. Переоформить клубную карту на оставшийся период на другого человека (взрослую карту - на взрослого, детскую карту - на несовершеннолетнего до 15 лет), письменно изъявив свое желание и оплатив процедуру переоформления согласно прейскуранту клуба. Переоформление карты подтверждает замену лица в обязательствах по настоящему Договору. Переоформление одной карты может быть произведено не более одного раза.

Переоформление карты становится невозможным в случае обращения к Клубу:

-за предоставлением дополнительной «заморозки» по медицинским показаниям, либо производится без учета пролонгации сроков оказания услуг на период предоставленной дополнительной «заморозки».

- переоформление клубной карты на действующего Члена Клуба на которого уже были произведены переоформления другими клиентами более одного раза.

- за переоформлением карты на действующего Члена Клуба на будущий период, либо производится перерасчет остаточной стоимости абонемента по карте согласно п.2.4. настоящего Договора.  

4.2.6. Провести на территорию Клуба гостей, оплатив их гостевое посещение, либо воспользовавшись гостевыми визитами, если они предусмотрены в Перечне услуг Регистрационной формы присоединения к настоящему публичному Договору и одобрены Клубом.

4.2.7. Пользоваться за отдельную плату дополнительными услугами Клуба, к которым относятся: персональный тренинг, студийные и секционные занятия, услуги салона красоты, бара.

4.2.8. Пользоваться общегородской парковкой на прилегающей к Клубу территории, неся самостоятельную ответственность за сохранность автомобиля и личных вещей в нем.

4.2.9. В случае неисполнения и/или нарушения Клубом условий настоящего Договора, досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и требовать возврата денежных средств за неиспользованный период оказания услуг, письменно уведомив об этом Клуб. Порядок расчетов указан в п.2.4. настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Член клуба и законные представители несовершеннолетних полностью принимают на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб. Клуб не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Члена клуба и травмы, явившиеся результатом или полученных в результате любых занятий, в том числе занятий в тренажерном зале, залах групповых программ, на территории бассейнов, саун, душевых и т.д., за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями персонала Клуба. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена клуба ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы, последствий перенесенной операции или хронического заболевания. Клуб не несет ответственности за неосторожные, нескоординированные действия и движения посетителей в зоне бассейна раздевалки, душевых кабин, холлах, входных группах, в следствии которых были получены травмы и вред здоровью и имуществу Члена Клуба. Член клуба не вправе требовать от Клуба какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Члену клуба и его несовершеннолетним детям, как в течение срока действия Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

5.2. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Члена клуба в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, нарушения требований тренерского состава Клуба, Правил посещения Клуба. При подписании Регистрационной формы Член клуба подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. Член Клуба, во избежание травматизма, обязан проявлять разумную осторожность, тренироваться в специальной обуви и спортивной одежде, соблюдать требования предупредительных надписей, табличек, инструкций, указаний и рекомендаций работников Клуба.

5.3. Член клуба самостоятельно несет ответственность за сохранность принадлежащих ему вещей, следит за тем, чтобы вещи не оставались без его личного присмотра и не были утеряны. Клуб несет ответственность исключительно за личные вещи Членов клуба, сданные в гардероб или специально оборудованные сейфовые ячейки на рецепции Клуба (стойке службы внутреннего контроля). Клуб не несет ответственность за имущество Членов клуба в случае утери ключа от шкафчика в раздевалке или сейфовой ячейки, гардеробного жетона. Все найденные на территории Клуба вещи хранятся в клубе в течение одного месяца, а после утилизируются.

5.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ городскими службами коммунального хозяйства, Клуб ответственности не несет, но должен уведомить Члена Клуба о наступлении этих случаев через свое мобильное приложение или на стойки рецепции при входе в клуб.

5.7. Члены клуба несут материальную ответственность за ущерб причинный имуществу Клуба. На Членов клуба (законных представителей несовершеннолетних) возлагается обязанность по возмещению ущерба и упущенной выгоды Клуба в виде неполученных доходов, обусловленных необходимостью ремонта, простоя или замены испорченного и неподлежащего дальнейшему использованию инвентаря, в том числе замены воды в бассейне.

5.8. Член клуба несет ответственность за несоблюдение Правил посещения Клуба своим гостем, за неоплаченные услуги, оказанные гостю, а также неправильное обращение и порчу оборудования и имущества Клуба. Клуб не несет ответственности за состояние здоровья гостя Члена клуба.

5.9. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает на условиях действующего законодательства Республики Казахстан.

5.10. Член клуба дает свое согласие:

5.10.1. На получение SMS-сообщений на сотовый телефон как во время действия настоящего Договора, так и после его окончания с информацией об услугах Клуба, новостях и прочей информации в рамках деятельности Клуба, для чего Член клуба наделяет Клуб правом использовать его персональные данные (фамилию, имя, отчество, номер сотового телефона) для создания и отправки SMS-сообщений. Данный пункт является безоговорочным доказательством добровольности согласия Члена клуба на получение SMS-сообщений, что в свою очередь освобождает Клуб от какой-либо ответственности за проведение SMS-рассылок.

5.10.2. На сбор, обработку и хранение личных персональных данных, таких как: фамилия (фамилия при рождении), имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; пол; семейное положение; домашний адрес; номер мобильного телефона, адрес электронной почты; паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи; для несовершеннолетних: фамилия, имя, отчество, адрес и гражданство опекуна/законного представителя; домашний адрес; данные свидетельства о рождении; профессия; название и адрес места работы/ учебного заведения; биометрические данные: фотография, 3D-фотография. Персональные данные уничтожаются по достижению целей обработки; при ликвидации или реорганизации товарищества. Полученные о клиентах данные используются исключительно для оказания услуг, не передаются третьим лицам, обеспечивается их конфиденциальность.

5.10.3. Для сохранности своего имущества и имущества других посетителей, разбирательств в спорных ситуациях, Член Клуба дает полное согласие и наделяет Клуб правом на осуществление на территории Клуба видеонаблюдения, видеозаписи и хранения записей себя и своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб вместе с ним. При этом Клуб гарантирует не устанавливать записывающих устройств и не вести съемку и наблюдение в раздевалках, туалетных комнатах, врачебных кабинетах, спа-зонах. Отснятые материалы могут быть предоставлены представителям правоохранительных органов при получении Клубом соответствующего запроса. Срок хранения таких записей определяется внутренней политикой безопасности клуба.

5.11. Форс-мажор. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, пандемия, запретительные действия властей и акты государственных органов и санитарных служб, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы и прочие явления форс-мажорного характера, возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.12. Клуб не несет ответственности за сохранность и ущерб, причиненный автомобилю Члена клуба, а также за сохранность имущества, находящегося в автомобиле, во время его нахождения на парковке Клуба и прилегающей к нему территории.

5.13. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный действиями (бездействиями) третьих лиц, а также, если причиной нанесения вреда, в том числе здоровью, стало нарушение правил пользования тренажерами, правил безопасности на воде, а также положений Правила посещения клуба.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие в ходе оказания услуг по настоящему Договору, Стороны договариваются разрешить путем переговоров и обсуждения.

6.2. Дополнительная «заморозка» клубной карты.

6.2.1. Клубом предусмотрено предоставление Заморозки клубной карты на срок, указанный в Регистрационной форме присоединения. Клуб   временно приостанавливает получение спортивно-оздоровительных услуг клиентом на основании соответствующего устного или письменного обращения Члена клуба, с возможностью как с приложением, так и без подтверждающих официальных документов, с последующей пролонгацией срока действия Договора, при этом причины «заморозки» не учитываются ни одной из Сторон, кроме случаев, предусмотренных п 6.2.2.

6.2.2. При тяжелом заболевании Члена Клуба или травме, требующей длительного лечения, воздержания от физических нагрузок, а также по причине беременности, свыше  срока  заморозки, указанного в Регистрационной форме присоединения  Клуб может пересмотреть сроки действия оказания услуг, по заявлению  и если клиентом предоставлены соответствующие официальные документы с  медицинского учреждения, подтверждающие данный факт, но не более чем на 90 календарных дней общей  совокупной  заморозки (по медицинскому отводу и бонусов от клуба в виде заморозки)  и соответственно продление сроков клубной карты. Клуб принимает решение о предоставлении «дополнительной заморозки по медицинскому отводу» с привлечением медицинских работников Клуба или сторонних специалистов, в случае возникновения вопросов, может сделать письменный запрос в медицинское учреждение, выдавшего документ и/или вышестоящий орган. Приняв и воспользовавшись дополнительной «заморозкой», Клиент отказывается от права переоформления своей клубной карты на третье лицо, либо переоформление производится без учета пролонгации сроков оказания услуг на период предоставленной дополнительной «заморозки». В случае расторжения Договора Стороны договариваются, что период пролонгации за счет дополнительной «заморозки» не будет учитываться при расчетах и будет аннулирован. Если предоставление медицинских документов произошло после окончания срока оказания услуг, Клуб может пересмотреть сроки его действия только при наличии пролонгированного на следующий срок Договора.

6.2.3. Дополнительная «заморозка» может быть предоставлена Члену клуба на основании решений Клуба в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств. В этом случае Клиент сохраняет право переоформления клубной карты, а период пролонгации идет в расчет остаточных средств при расторжении Договора.

6.3. В случае вступления в силу актов государственных органов или санитарных служб запретительного/ограничительного характера, которые прямо или косвенно влияют на процесс оказания и получения услуг, стороны договариваются:

6.3.1. Если фитнес-клуб полностью закрывается для посещения, не осуществляет свою деятельность, продлить срок оказания услуг и срок действия договора на период, равный периоду закрытию.

6.3.2. Если фитнес-клуб осуществляет свою деятельность в ограниченном режиме, запрещена работа отдельных тренировочных зон, по инициативе Клиента возможна пролонгация срока действия договора и периода оказания услуг на период действия таких запретов и ограничений. В этом случае доступ в открытые и функционирующие зоны Клиенту приостанавливается в полном объеме.

6.3.4. Если фитнес-клуб осуществляет свою деятельность в ограниченном режиме, запрещена работа отдельных тренировочных зон и Клиент готов получать услуги в том объеме, который позволяют разрешительные акты государственных органов, пролонгация срока действия договора и периода оказания услуг не производится, временное сокращение объема предоставляемых услуг не компенсируется.

6.4. Учитывая график работы фитнес-клубов, не подразумевающий выходные дни (кроме 1 января), в случае необходимости проведения ремонтных, восстановительных, санитарно-профилактических и прочих видов работ в отдельных зонах фитнес-клуба, стороны договариваются о том, что Клуб не компенсирует временное ограничение доступа в эти зоны. В случае полного закрытия фитнес-клуба для вышеуказанных целей на срок, не превышающий 10 календарных дней, срок оказания услуг и срок действия договора не подлежит изменению, в случае превышения этого срока Клуб компенсирует весь период закрытия, путем пролонгации срока действия договора и периода оказания услуг или предоставляет временный доступ в другие клубы сети.

6.5. В случае вступления в силу актов государственных органов или санитарных служб, прямо или косвенно влияющих на оказание и получение услуг, стороны договариваются соблюдать предписания вступивших в силу актов.

Приложение к Публичному договору

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на услуги

РЕКВИЗИТЫ КЛУБА

160013, г. Шымкент,
проспект Кунаева, 83

Будние дни с 07:00 до 24:00
Выходные с 09:00 до 22:00

RECEPTION
Телефон: 8(7252)92-14-00

ОФИС ПРОДАЖ
Телефон: 8(7252)92-15-15
Ежедневно с 09:00 до 21:00

Контакты

160013, г. Шымкент,
проспект Кунаева, 83

Будние дни с 07:00 до 24:00
Выходные с 09:00 до 22:00

RECEPTION
Телефон: 8(7252)92-14-00

ОФИС ПРОДАЖ
Телефон: 8(7252)92-15-15
Ежедневно с 09:00 до 21:00

FRESH-CAFE
Телефон: 8(7252)92-14-00
Будние дни с 8:00 до 22:00
Выходные с 9:00 до 22:00

САЛОН КРАСОТЫ
Телефон: 8(7252)92-15-16
Ежедневно с 10:00 до 22:00

Посмотреть на карте Шымкента

Моб. приложение:

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: ежедневно с 09:00 до 21:00
© 2018 Royal Fitness & SPA. Все права защищены. | Веб-студия Biggrin